Hur ska det svenska försvaret se ut?

När kalla kriget tog slut förändrades Sveriges säkerhetspolitiska situation ordentligt. Något konkret militärt hot mot nationens säkerhet verkade inte längre finnas, då Sovjet inte längre utgjorde något hot. Hur ska vi göra med försvaret när illusionen av evig fred börjar tyna bort?

military

Osäkerheten efter kalla kriget har resulterat i ett grundantagande om att det inte finns någon hotbild, varken nu, eller så långt i framtiden som vi kan se. Detta har gjort att tidigare otänkbara politiska beslut och åtgärder som har varit förödande för Försvarsmakten realiserats, så möjligheterna att möta en konflikt eller kris är i nuläget mycket sämre än de nödvändigtvis behövt vara.

Idag har Sverige den minsta försvarsbudgeten i förhållande till BNP av de nordiska länderna, då vi inte ökat försvarsbudgeten i takt med att ekonomin vuxit. Samtidigt har kostnaderna för försvarsmateriel ökat snabbare än andra kostnader, så i slutändan så har vi ett försvar som faktiskt krympt år efter år, även om det från politiskt håll låter snyggt att Försvarsmakten inte får mindre resurser än tidigare.

Man löser knappast alla säkerhetspolitiska problem genom att utöka försvarsanlaget, men frågan är om vi vill ha en stympad försvarsmakt där vi saknar förmåga till sjöss, i luften eller på land.