Det svenska försvaret som det såg ut tidigare

Stora världshändelser och oroshärdar, krig och politik, är något som format vår försvarsmakt genom tiderna. I över 100 år hade Sverige en obligatorisk tjänstgöring för unga män inom försvaret, men under åren blev det fredligare och man skippade den obligatoriska lumpen. För att förstå hur vårt försvar ser ut idag behöver man känna till historien.

vintage_cannon

Sverige, Norge och Danmark var neutralt under första världskriget. Våra grannar i öst, Finland tillhörde Ryssland sedan 1809. Ryssland var en av de stora aktörerna i första världskriget. Då Sverige hade en gräns som Ryssland ansågs det extra viktigt att kunna försvara sin gräns.

I nådens år 1901 började man bygga låset i norr, Bodens fästning. Det var resultatet av en ny strategi för hur fosterlandet Sverige skulle försvaras mot inkräktare. Tanken var att fienden skulle stoppas redan vid gränsen och inte ta sig vidare söderut inom landet. 1914 var fästningen klar precis till första världskrigets utbrott. Det som hade föranlett att bygga fästningen var att Svenska riksdagen hade bestämt och beslutat att avveckla armen som var indelad i olika områden. Tanken om allmän värnplikt genomfördes. Plötsligt utökades armen från några tusen till att bestå av 600 000 soldater. Det var nya unga fräscha gossar då värnpliktens utbildning omfattade alla män mellan 21 – 40 år.

Året var 1913, strax innan första världskrigets utbrott. Svenskarna var oroliga över utvecklingen, men Sveriges regering delade inte deras uppfattning utan hade lagt fram att örlogsfartyg inte skulle byggas och stärka försvaret. Då tog sig 30 000 bönder till Stockholm och begärde att få träffa Kung Gustaf V. Kungen tog böndernas oro på allvar och lovade att stärka försvaret, något som regeringen inte att var med på. Det här skapade motsättningar då kungen då precis som nu inte hade någon beslutande rätt i att lova ett förstärkt försvar. Den Svenska regeringen skällde ut Kungen över hans tilltag och det hela slutade med att regeringen avgick med buller och bång och en ny statsminister utsågs.

1918 var så första världskriget över och en återuppbyggnad började av det som förstörts. Mycket var sig inte längre likt. Många förespråkade att försvaret skulle rustas ned då säkerhetsläget hade förbättrats så pass mycket och man såg ljusare tider. Ryssland var inte längre något hot då Finland hade blivit självständigt. 1925 hade det varit fred i några och år där man stött och blött om försvarets vara eller icke vara. Beslutet blev att nedrusta det Svenska försvaret och man kortade ned den Svenska värnpliktstiden och de antal som gjorde lumpen sjönk i antal. Försvaret bestämde sig för att modernisera sig och skapade luftvärnet och ett flygvapen.

Freden varade inte så länge, men Sverige hade skurit ned på sin beredskap rejält. Den dåvarande statsministern talade till Svenska folket om hur god beredskap vi hade. Tyvärr var sanningen inte lika bra som han ville påstå. År av nedrustning gjorde att Sverige inte hade så mycket kvar av sin militär. Vår beredskap var dålig, men vår försvarsvilja var stark och många sökte sig frivilligt till militären för att dra sitt strå till stacken.

Så kom då 1945 den efterlängtade freden, tyvärr blev det inte så stabilt och lugnt som människorna önskade sig. Visst blev det fred men det blev ett så kallat kallt krig istället. Det kalla kriget kom att präglas av två stormakter USA och Sovjetunionen, det skapade en enorm kapprustning och höll i sig fram till 1990-talet.

Idag finns inte mycket kvar av den forna försvarsmakten i Sverige.