Kungafamiljens barnbarn

Kungen och drottning Silvia har tre barn. Förstfödd i syskonskaran är Kronprinsessan Victoria som är den förste i successionsordningen. SO, successionsordningen är vår äldsta grundlag i Sverige antagen av Sveriges Riksdag i början av 1800-talet. Lagen kom till för att reglera den Svenska tronföljden. Ända fram till 1977 när Kronprinsessan föddes var det tillåtet med en manlig tronföljare. Kronprinsessan födelse ledde till att grundlagen ändrades. Lagändringen gjorde att Kronprinsessan är den som kommer att ärva tronföljden efter Kungen.

Namnval har alltid varit av stor betydelse för Kungahuset och gamla släktnamn kommer och går under generationer. Kungahuset har begåvats med ytterligare en generation med barnbarn. Först ut var Kronprinsessan Victoria, Hertiginna av Västergötland med sin dotter Prinsessan Estelle, Hertiginna av Östergötland. Prinsessan Estelle är den monark som står näst på tur efter Kronprinsessan Victoria enligt successionsordningen till den Svenska tronföljden. Estelles titel är Hennes Kungliga Höghet Estelle, Prinsessa av Sverige, Hertiginnan av Östergötland. Estelle är ett namn som man hittar tidigare i släkten.

Kronprinsessan har begåvats med ytterligare ett barn vid namn Prins Oscar, Hertig av Skåne. Prins Oscar kommer som nummer tre i tronföljden enligt successionsordningen. Oscar är ett namn som funnits tidigare i släkten, Oscar I samt Oscar II

Prins Alexander, Hertig av Södermanland är son till Prins Carl Philip, Hertig av Värmland och barn nummer två till Kungen och Drottning Silvia. Namnet Alexander har inte funnits inom kungahuset som tilltalsnamn tidigare men är trots det ett kungligt namn som för tankarna till den ryska tsaren Alexander den store.

Prinsessan Madeleine, Hertiginnan av Hälsingland och Gästrikland är det yngsta barnet och nummer tre till Kungen och Drottning Silvia. Prinsessan Madeleine var sist ut i sin syskonskara men inte sist med att få barn. Först ut blev Prinsessan Leonore, Hertiginna av Gotland. Ganska snabbt därefter kom lillebror Prins Nicolas, Hertig av Ångermanland.

Det är en fin skara barnbarn som kungahuset kan visa upp